We are using Jumpstart, we went thru all steps to chapter Create an enhanced inbound integration port

 

Exception:

 

ožadavek protokolu HTTP je neoprávněný se schématem autorizace klienta Anonymous. Záhlaví ověření přijaté ze serveru je Negotiate,NTLM.

 

 

System.ServiceModel.Security.MessageSecurityException: Požadavek protokolu HTTP je neoprávněný se schématem autorizace klienta Anonymous. Záhlaví ověření přijaté ze serveru je Negotiate,NTLM.

 

Server stack trace:

   v System.ServiceModel.Security.IssuanceTokenProviderBase`1.DoNegotiation(TimeSpan timeout)

  v System.ServiceModel.Security.SspiNegotiationTokenProvider.OnOpen(TimeSpan timeout)

  v System.ServiceModel.Security.WrapperSecurityCommunicationObject.OnOpen(TimeSpan timeout)

  v System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout)

  v System.ServiceModel.Security.CommunicationObjectSecurityTokenProvider.Open(TimeSpan timeout)

  v System.ServiceModel.Security.SymmetricSecurityProtocol.OnOpen(TimeSpan timeout)

  v System.ServiceModel.Security.WrapperSecurityCommunicationObject.OnOpen(TimeSpan timeout)

  v System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout)

  v System.ServiceModel.Channels.SecurityChannelFactory`1.ClientSecurityChannel`1.OnOpen(TimeSpan timeout)

  v System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout)

  v System.ServiceModel.Security.SecuritySessionSecurityTokenProvider.DoOperation(SecuritySessionOperation operation, EndpointAddress target, Uri via, SecurityToken currentToken, TimeSpan timeout)

  v System.ServiceModel.Security.SecuritySessionSecurityTokenProvider.GetTokenCore(TimeSpan timeout)

  v System.IdentityModel.Selectors.SecurityTokenProvider.GetToken(TimeSpan timeout)

  v System.ServiceModel.Security.SecuritySessionClientSettings`1.ClientSecuritySessionChannel.OnOpen(TimeSpan timeout)

  v System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout)

  v System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.OnOpen(TimeSpan timeout)

  v System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout)

  v System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.CallOpenOnce.System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.ICallOnce.Call(ServiceChannel channel, TimeSpan timeout)

  v System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.CallOnceManager.CallOnce(TimeSpan timeout, CallOnceManager cascade)

  v System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)

  v System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)

  v System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)

 

Exception rethrown at [0]:

   v System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)

  v System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)

  v Scribe.AXAdapter.AXConnectivity.AxaptaService.IAxaptaService.Execute(String request)

  v Scribe.AXAdapter.AXConnectivity.Axapta.AXGateway._ExecuteAXRequest[T](String request, AXExecutionResult`1& axExecutionResult, String errorMessage)

(2) Answers

Login